7 mayo 2019

Ázido Folklórico 2azido

O Liceo Mutante acolle feliz este evento organizado polo colectivo compostelán COLAPSO

Sábado 11 de maio ás 19.00

🎹 ELEKTROTECHNIA [L|V£]

🎛️ COLAPSO JAM

🎧 LIBREDÓN [DJ]

🎧 CHAGO [DJ]

🎧 PABLO ELECTROCUTE [DJ]

🎞️ BLACKOALAPIE [A\V]

▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️▫️

ÁZIDO FOLKLÓRICO é un proxecto efímero de axitación cultural perpetrado polo colectivo COLAPSO no que imaxe e música electrónica de vangarda converxen na pista de baile.

Con ÁZIDO FOLKLÓRICO queremos acoller proxectos de artistas que deambulan entre o risco e a experimentacion. Artistas entusiastas na procura de novos estímulos, alleos a modas e circuitos epidérmicos.

Reivindicamos o erro e a desvergonza por enriba de técnica e virtuosismo desafiando o preestablecido dende unha cotidianidade lúdica e transgresora…

Cartaz por Chago