16 noviembre 2013

Convocatoria GREPO GREPO // III Xornadas de Autoedición do Liceo MutanteOs vindeiros 20 e 21 de decembro voltamos a celebrar as nosas humildes xornadas de autoedición, esta vez baixo o nome de GREPO GREPO. O Liceo Mutante convertiráse de novo durante unha fin de semana no epicentro do universo fanzineiro e queremos contar con vós para que nos acompañedes e nos axudedes a facer desta edición algo tan especial como as dúas anteriores. Se queredes vir a participar do encontro e amosar e vender os vosos zines, discos e chatarrada en xeral, non tedes máis que nos enviar un mail explicando o que facedes, incluindo imaxes e/ou ligazóns que nos permitan facérmonos unha idea tan clara como sexa posible das vosas cousas. Por favor, entendede que se trata dun evento amateur, independente e desenfadado, polo que non aceptaremos propostas de empresas nin de entidades similares. Só chatarra, por favor.
Mandade o voso veleno a artes.liceomutante@gmail.com antes do 23 de novembro (as propostas que cheguen máis tarde das 23:59 do día 23 serán automáticamente rexeitadas).Como é habitual, trataremos de facilitar o aloxamento a aqueles que veñades de fóra, dando prioridade ás propostas máis lonxanas.
Esperámosvos unha vez máis!
Los próximos 20 y 21 de diciembre volvemos a celebrar nuestras humildes jornadas de autoedición, esta vez bajo el nombre de GREPO GREPO. El Liceo Mutante se convertirá de nuevo durante un fin de semana en el epicentro del universo fanzinero y queremos contar con vosotros para que nos acompañéis y nos ayudéis a hacer de esta edición algo tan especial como las dos anteriores. Si queréis venir a participar del encuentro y enseñar y vender vuestros zines, discos y chatarrada en general, no tenéis más que enviarnos un mail explicando lo que hacéis, incluyendo imágenes y/o enlaces que nos permitan hacernos una idea tan clara como sea posible de vuestras cosas. Por favor, entended que se trata de un evento amateur, independiente y desenfadado, por lo que no aceptaremos propuestas de empresas ni de entidades similares. Sólo chatarra, por favor.
Mandad vuestro veneno a artes.liceomutante@gmail.com antes del 23 de noviembre (las propuestas que lleguen más tarde de las 23:59 del día 23 serán automáticamente rechazadas).Como es habitual, trataremos de facilitar el alojamiento a aquellos que vengáis de fuera, dando prioridad a las propuestas más lejanas.¡Os esperamos una vez más!
Next December 20th and 21st we´re celebrating our modest self-publishing days once again, this time under the name of GREPO GREPO. Liceo Mutante will become, as usual, the epicentre of the zine universe and we want to count on you to walk with us and to help us to turn this edition into something as special as the previous two. If you want to come to participate in the meeting and show and sell your zines, records and junk, you just have to send us an e-mail explaining what you do, including images and/or links that allow us to get an as-clear-as-possible idea of your stuff. Please understand that this is an amateur, independent and fresh event, so we won´t accept proposals coming from companies or similar organizations. Just junk, please.Send your poison to artes.liceomutante@gmail.com before november 23rd (proposals arriving later than 23:59 on 23rd will be automatically rejected).As usual, we´ll try to ease the lodging for those coming from far away lands, giving priority to the furthest proposals.We are waiting for you once more!