24 febrero 2013

Obradoiro de Guión de Ficción
O guionista é o encargado de idear e desenvolver a historia dunha obra audiovisual. Xa sexa en películas, videoxogos, radio, comic, etc…, o guionista é o que marca as regras e principios nos que se baseará a obra, que permanecerá durante todo o proceso de creación, ata a súa terminación. O guión, desta forma, convértese nun texto en potencia, un texto complexo pola propia estrutura narrativa que concibe o guionista, e pola multitude de signos audiovisuais implícitos nas súas palabras.

Estes cursos e talleres pretenden dar ferramentas a todos aqueles que queren traballar nos seus propios guións. Ensinar certos procesos, técnicas e pautas, que facilitan o elaborado destas obras, a obtención de ideas e, mesmo, a súa distribución.

O curso de iniciación ao guión de ficción mostrará os principios básicos do proceso completo, que son aplicables a calquera tipo de obra audiovisual. Mentres, os talleres afondarán nas características principais dos diferentes tipos das devanditas obras. Así, haberá un taller de desenvolvemento de series de ficción, e todos os demais formatos se explicarán no taller de guión de Ficción.

Curso de iniciación ao guión de ficción:

Que é un guión?, xéneros, sinopse e tratamentos.
Procesos e técnicas para a obtención de ideas.

Desenvolvemento e tipos de estruturas.

Creación de personaxes.
Tramas e recursos narrativos.

Escenas. Situación, forma, ritmo e duración.

Diálogos e actuación.
Taller de Desenvolvemento de Series de Ficción:

O obxectivo do Taller é a creación e o desenvolvemento dunha serie de televisión deseñada segundo os parámetros da televisión en España. Para iso, simularemos con cada un dos proxectos nos que traballen os alumnos o procedemento e os pasos que se esixen dende a cadea ás produtoras.
A meta final debe consistir, non tanto en lograr un produto rematado e que se axuste á medida que requiriría a cadea, senón en coñecer e espremer cada unha das etapas do traballo e levalas a cabo en situacións e prazos análogos a aqueles nos que se desenvolven as principais produtoras españolas.
Conscientes de que á fin e ao cabo é o alumno o que impón o seu ritmo de traballo, establecemos como resultado final unha biblia e un documento de venda da serie que se poida mover por produtoras e cadeas. A este traballo persoal haberá que engadir sesións introdutorias que nos acheguen algúns dos preceptos básicos do guión televisivo. Análise de escaletas, adecuación dos diálogos, creación de tramas arcos…
O taller compoñerase de 8 sesións presenciais de dúas horas (ás que habería que engadir o traballo na casa) impartidas cada semana. Dende o 5 de marzo ao 30 de abril.

Taller de guión de Ficción:

O obxectivo do Taller é a creación e o desenvolvemento dun guión para unha longametraxe ou proxecto audiovisual. Cada alumno poderá iniciar o seu propio proxecto ou traballar nun xa empezado. O obxectivo non é tanto a creación do devandito proxecto, como a aprendizaxe das técnicas utilizadas para mellorar a estrutura do guión e desenvolver os seus valores de produción.
Nos proxectos menos extensos, obteremos unha biblia completa que nos servirá para distribuír o guión (a biblia), e, nos máis extensos, desenvolveremos un tratamento secuenciado xunto cos elementos necesarios para rematar o proxecto.
O taller compoñerase de 6 sesións presenciais de dúas horas (ás que habería que engadir o traballo na casa) impartidas cada semana. Dende o 22 de marzo ao 30 de abril.
Profesores e Colaboradores:

-Curso de Iniciación ao guión de Ficción e Taller de guión de Ficción

Sebastián Penas:

Diplomado en dirección, pola Escola Internacional de Los Baños (Cuba) e a Escola Galega de Cine, e en produción, pola Escola de Imaxe e Son de Vigo. Traballou en varias longametraxes (De Bares, Catalina, etc..) e nunha serie 3D (Freshies). Como docente, impartiu clases de montaxe e composición, en imaxe 2d e 3d.

Gerardo Costas:

Diplomado en realización, pola Escola de Imaxe e Son de Vigo. Leva varios anos dedicado á súa empresa «Producciones mutantes», coa que realizou un sen fin de proxectos de todo tipo, sobretodo publicidade.

-Taller de Desenvolvemento de Series de Ficción

Enrique Lojo:

Licenciado en Comunicación Audiovisual pola USC, cursou o Máster de Guión de Ficción de Cine e Televisión da UPSA sendo o número un da súa promoción. Traballou en raio e televisión, como redactor e guionista de entretemento. Como docente axudou a tutorizar os proxectos de ficción dos alumnos do II Curso de Guión de Voz Audiovisual. Actualmente desenvolve diversos proxectos para televisión xunto a Francisco Carballal e David Cotarelo.

Francisco Carballal:

Licenciado en Periodismo e primeiro da súa promoción no Máster de Guión de Cine e Televisión da UPSA. Pasou a formar parte do Departamento de Ficción de Telecinco como analista de guións, onde foi responsable de contidos en series como Tierra de Lobos, Homicidios, La Fuga ou Ángel o Demonio e supervisor de contidos en Isla Producciones para a cadea. Como guionista desenvolveu xunto a Portocabo o proxecto «Geeks», finalista nun concurso para posibles desenvolvementos en MTV USA. Actualmente imparte o Taller de Desenvolvemento no Máster de Guión da UPSA e é responsable dos proxectos dos alumnos no curso de Guión de Voz Audiovisual, onde tamén imparte clases.

-Curso de Iniciación ao guión de Ficción (4 sesións)-5Eu ou gratis (se es socio).
-Taller de Desenvolvemento de Series de Ficción (8 sesións)-15Eu ou 8 Eu (se es socio).
-Taller de guión de Ficción (6 sesioós)-8Eu ou 5 Eu (se es socio).

Inscricións a guionmutante@gmail.com

Guardar